PRELEGENCI

Karol Tatar
Kierownik Działu Marketingu i Sponsoringu PZPN