PRELEGENCI

Rafał Haremza
Sales Director, Członek Zarządu w TILEA POLAND