KAPITUŁA

Bohdan Pawłowicz
Adviser to the NASK’s Deputy Director
Od blisko 30 lat związany z rynkiem komunikacji marketingowej w Polsce. Wykładowca komunikacji marketingowej Uniwersytetów Warszawskiego i Wrocławskiego oraz SGH. Wiele lat członek rady nadzorczej (wcześniej zarządu) IAA — Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce. 3 kadencje jako arbiter KER-u Komisji Etyki Reklamy. Obecnie pracuje jako doradca z-cy dyrektora NASK. Wspiera także swoją wiedzą marketingową Timeless Film Festival Warsaw – festiwal filmowy poświęcony klasyce kina.