KAPITUŁA

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek
Rektor Akademii Leona Koźmińskiego
Grzegorz Mazurek jest rektorem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie – wiodącej szkoły biznesu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – oraz profesorem zwyczajnym zarządzania, specjalizującym się w swoich badaniach w obszarze strategii transformacji cyfrowej. Jest szczególnie zainteresowany wpływem technologii cyfrowych na sektor szkolnictwa wyższego. Jest również dyrektorem Centrum Badań Transformacji Cyfrowej – CYBERMAN, członkiem Rady Doradczej EFMD dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej SEM FORUM. Od 2020 roku jest przewodniczącym Międzynarodowej Rady Doradczej francuskiego uniwersytetu ISC Paris. W latach 2016-18 był członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji.