KAPITUŁA

Dr hab. Piotr Godlewski 
Profesor AWFiS Gdańsk
Dr nauk o kulturze fizycznej (AWF Poznań 1987), dr habilitowany nauk o kulturze fizycznej (AWF Poznań 2007). Specjalizacja naukowa: badania nad wpływem ideologii i polityki na sport w różnych systemach politycznych, zwłaszcza totalitarnych. Dyplomowany Menedżer Sportu i Menedżer Imprez Sportowych, dyplomowany Trener Personalny, trener sportu I klasy i instruktor rekreacji w pięciu specjalnościach, instruktor w trzech dyscyplinach sportu. W swoim dorobku naukowym posiada ponad 170 publikacji. Promotor setek prac magisterskich, licencjackich, trenerskich dyplomowych i studiów podyplomowych. Promotor w 3 zakończonych przewodach doktorskich.