KAPITUŁA

Dr Kazimierz Waluch
Prezes Instytutu Rozwoju Sportu i Edukacji
Przedstawiciel Fundacji Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji w międzynarodowej organizacji European Traditional Sports and Games Association (ETSGA) – Association Européenne des Jeux et Sports Traditionnels (AEJeST) oraz International Sport and Culture Association (ISCA). Wiceprezydent Association Européenne des Jeux et Sports Traditionnels (AEJeST), największej w Europie organizacji skupiającej podmioty działające w obszarze sportów tradycyjnych. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Komunikacji Republiki Francuskiej, rządu włoskiego i programu TEMPUS. Redaktor naukowy publikacji i serii wydawniczych.