PRELEGENCI

Kazimierz Romaniec
Counsel kancelarii DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy
Jako Counsel kancelarii DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy odpowiada za Praktykę Prawa Sportowego. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje praktykę prawnika podatkowego nabytą podczas wieloletniej współpracy z renomowanymi krajowymi i zagranicznymi kancelariami prawnymi i firmami doradczymi, takimi jak m.in. Arthur Andersen, Dewey Ballantine, Wardyński i Wspólnicy. Przez ponad 10 lat odpowiadał za praktykę podatkową kancelarii Miller Canfield. Do wybranych projektów realizowanych przez Kazimierza z zakresu prawa sportowego w ciągu ostatnich lat należą: 1. stała obsługa prawna klubu Ekstraklasy, 2. negocjowanie i nadzór prawny nad transferem piłkarzy zawodowych, 3. doradztwo prawne i podatkowe dla klubu Ekstraklasy dotyczące zaprojektowania i wdrożenia efektywnej podatkowo struktury w zakresie zatrudnienia zawodników, 4. stałe doradztwo prawne i podatkowe na rzecz piłkarskiej agencji menedżerskiej w całokształcie jej funkcjonowania, 5. reprezentowanie trenera w sporze z klubem Ekstraklasy dotyczącym rozliczenia wzajemnych zobowiązań powstałych w okresie zatrudnienia trenera przez klub, 6. doradztwo prawne na rzecz inwestora w zakresie całokształtu działań związanych z nabyciem zawodowego klubu sportowego, 7. przygotowywanie analiz z zakresu wykładni i stosowania przepisów prawa polskich związków sportowych, 8. przygotowanie dokumentacji na sprawozdawczo-wyborcze zgromadzenia delegatów związku sportowego, 9. tworzenie, negocjowanie i doradztwo w zakresie umów zakończone sukcesem reprezentowanie kandydata na prezesa związku sportowego w procedurze jego wyboru, 10. doradztwo podatkowe dla zawodnika klubu Ekstraklasy w zakresie podatkowych aspektów wykonywania kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. Kazimierz zajmuje się także działalnością edukacyjną. Od trzech lat jest wykładowcą podczas kolejnych edycji podyplomowych studiów „Prawo podatkowe” organizowanych przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie.