PRELEGENCI

Maciej Szafran
Sekretarz Generalny Polskiego Związku Gimnastycznego
Absolwent i pracownik dydaktyczny AWFiS w Gdańsku, słuchacz studiów podyplomowych z psychologii przywództwa na UG oraz absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku zarządzania w sporcie z certyfikatem FiFA/CiES (International Programme in Sport Management). Lokalne, ogólnopolskie i międzynarodowe doświadczenie w działaniach na rzecz organizacji sportowych. Od wielu lat zajmuje się obszarem zarządzania w sporcie, infrastrukturą sportową i koordynacją licznych projektów sportowych. Jest bezpośrednim i pośrednim organizatorem setek imprez i wydarzeń sportowych o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, z mistrzostwami Europy i świata włącznie. Inicjator, uczestnik projektów międzynarodowych np. Erasmus + Sport. Cel zawodowy – tworzenie i realizacja strategii na rzecz rozwoju projektów i organizacji sportowych w kraju i za granicą Obecnie: • Sekretarz Generalny Polskiego Związku Gimnastycznego. • Koordynator imprez żeglarskich Polskiego Związku Żeglarskiego. • Członek Rady Sportu Akademickiego Związku Sportowego. • Wiceprezes Klubu Sportowego AZS AWFIS Gdańsk. • Członek World Sailing Development & Regions Committee / lider Inspiration & Participation Working Party.