PRELEGENCI

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek
Rektor Akademii Leona Koźmińskiego
Grzegorz Mazurek jest rektorem Akademii Leona Koźmińskiego, profesorem tytularnym specjalizującym się w tematyce strategii transformacji cyfrowej organizacji, e-handlu oraz e-marketingu. Szczególnie interesuje się zmianami, jakie procesy digitalizacji wywołują w sektorze szkolnictwa wyższego. Jest dyrektorem Centrum Badań Transformacji Cyfrowej – CYBERMAN, członkiem Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, członkiem EFMD Advisory Board dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum. Od 2020 roku pełni funkcję Prezydenta International Advisory Board francuskiej uczelni ISC Paris. W latach 2016-18 był członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy Minister Cyfryzacji. W swoim dorobku posiada kilkadziesiąt anglo- i polskojęzycznych rozdziałów, artykułów naukowych, książek opublikowanych m.in. w: Cambridge University Press, Emerald Publishing, Routledge, European Management Journal, Business Horizons. Jest autorem książki „Transformacja cyfrowa” (PWN, 2019) oraz redaktorem i współautorem podręcznika „E-marketing – planowanie, narzędzia i praktyka” (Poltext, 2018), wyróżnionego przez Polską Akademię Nauk.