PRELEGENCI

Roman Krajniak
Współwłaściciel Paysy
Jego kariera zawodowa została silnie ukształtowana przez marketing, reklamę, a zwłaszcza branżę sportową. Przez ponad 15 lat zajmował znaczące stanowiska zarówno w świecie korporacji, jak i w agencjach reklamowych (Euro RSCG i Ogilvy & Mather). Przez prawie dziesięć lat zarządzał sponsoringiem i komunikacją Heinekena na Słowacji. Jest współwłaścicielem Paysy, innowacyjnej firmy programistycznej, która oferuje użyteczne rozwiązania cyfrowe dla turystyki, hotelarstwa, kultury, inteligentnych miast, inteligentnego przemysłu, fintech i sfery komunalnej, a także środowiska sportowego (sektor SportsTech). Ponadto świadczy usługi doradcze w zakresie marketingu i biznesu sportowego.